Digital Design Education

Uddannelsesministeren sluttede 2014 af med et ønske om dimensionering på erhvervsakademiuddannelserne. Dette kom parallelt med et allerede påbegyndt revisionsarbejde på KEAs multimediedesignuddannelse. Med et hold bestående af programchef, uddannelseschefer, tovholdere og undervisere har jeg været- og er stadig i den løbende proces med at redesigne KEA’s multimedieuddannelse. Hovedformålet er at styrke dimittendernes ansættelse i relvante jobs efter endt uddannelse.

Det første semester på den nye uddannelse startede d. 24. aug. 2015. Jeg var tovholder for planlægning og afvikling af en inspirerende og digital introuge for 210 nye multimediedesignstuderende.

intro DigitalDesignComments are closed.